Klimaprojekt og Vejrenovering 2023-24

Det kombinerede klimatilpasnings- og vejrenoveringsprojekt blev besluttet igangsat på den ekstraordinære generalforsamling 19. marts 2023 (se evt. referat).


Det blev allerede besluttet på generalforsamlingen i 2017 (se evt. referat) at indgå et samarbejde med Hofor om et sådant projekt, bl.a. baseret på den præsentation, der kan ses under ’Grønne regnvandsløsninger’. Princippet i det nuværende projekt er beskrevet i de powerpoints, som ligger i ’HOFOR-analyse’.


Undervejs i processen har det vist sig økonomisk og logistisk fordelagtigt at lade dele af vejprojektet (især kantstensopretninger) udføre som en delentreprise under klimaprojektet og vente med vejbelægning til et år efter afslutning af klimaprojektet. Alle dokumenter i vejprojektet kan ses under ’Vejprojektet’.


På baggrund af prøveboringer har Hofor nu udarbejdet et projekt for placering af regnbede i hele grundejerforeningen. En oversigt over detailtegninger kan ses under ’Oversigt regnbede’, og de enkelte områder under ’område 1’, ’Område 2’ osv. Der er desuden udarbejdet et ’Trafiknotat’, om de trafikale konsekvenser af klimaprojektet, og kort som dokumenterer gennemkørselsmuligheder ’.


Der afholdes informationsmøde om klimatilpasningsprojektet søndag d. 25. feb 2024 kl. 15, Ålholm Kirkes menighedslokaler, Bramslykkevej 18B, 2500 Valby.