Bestyrelsen


Bestyrelsen repræsenterer grundejerforeningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og består ifølge vedtægterne af fem medlemmer: Formand og kasserer (der begge vælges særskilt) og tre medlemmer, hvoraf den ene vælges internt til næstformand. Derudover kan vælges suppleanter.

 

 

Forslag til punkter, som bestyrelsen bedes tage stilling til, skal venligst sendes i en mail til bestyrelsen (admin@soeholm.info) senest en uge før bestyrelsen mødes.

 

Bestyrelsen mødes typisk 6 gange årligt. Dato for næste bestyrelsesmøde kan ses i referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Medlemmer af bestyrelsen 


Formand:           

Jens Dolin, Kjærstrupvej 40


Næstformand:

Inger Jensen, Kjærstrupvej 20


Kasserer:

Rune Bo Schonstad, Kjærstrupvej 44


Medlem:

Annette Frederiksen, Ålstrupvej 31


Medlem:

Eigil Struve, Kjærstrupvej 8


Suppleant:

Rasmus Thaarup, Kjærstrupvej 16, 1. suppleant

Anders V. Møller, Sæbyholmsvej 53, 2. suppleant

Dorthe Krogh Jensen, Ålstrupvej 29, 3. suppleantInterne revisorer

Michael Lose, Kjærstrupvej 28
Morten, Kjærstrupvej 11