Bestyrelsen


Bestyrelsen repræsenterer grundejerforening udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og består pt. af fem medlemmer. Der er i øjeblikket ikke valgt nogle suppleanter.


Derudover er der to revisorer og en revisorsuppleant.


Forslag til punkter, som bestyrelsen bedes tage stilling til, skal venligst sendes i en mail til bestyrelsen (admin@soeholm.info) senest en uge før bestyrelsen mødes.

 

Bestyrelsen mødes typisk 6-8 gange årligt. Dato for næste bestyrelsesmøde oplyses ved henvendelse til bestyrelsesformanden.

Medlemmer af bestyrelsen 


Formand:           

Jens Dolin, Kjærstrupvej 40


Næstformand:

Anders V. Møller, Sæbyholmsvej 53


Kasserer:

Anil Slipsager Thilsted, Sæbyholmsvej 56


Medlem:

Morten Frydendal, Kjærstrupvej 50


Medlem:

Eigil Struve, Kjærstrupvej 8


Suppleant:

Eigil Struve, Kjærstrupvej 8


Suppleant: 

Rune Bo Schonsted, Kjærstrupvej 44Revisorer


Revisor:

Michael Lose, Kjærstrupvej 28


Revisor:

Morten, Kjærstrupvej 11