Information i forbindelse med forespørgsel vedrørende grundejerforening


(jf formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening)

1.     Oplysninger om medlemskab af foreningen

1.1   Der er medlemspligt i grundejerforeningen.


2.     Udgifter til grundejerforeningen
2.1   Grundejerforeningskontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned.

        Kontingentets størrelse fremgår af det senest godkendte generalforsamlingsreferat, der kan downloades fra foreningens website.

        Kontingentet opkræves som regel i maj måned. Kontingent udgør pt. 3.500 kr. årligt pr parcel.
        Der betales ikke yderligere bidrag til foreningen.
2.2   Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til foreningens kasserer (kasserer@soeholm.info).
2.3   Der påhviler ikke foreningens medlemmer andre økonomiske forpligtelser end de, der fremgår af det senest godkendte regnskab,

        budget og referat, der alle kan downloades på foreningens hjemmeside.
2.4   Der betales ikke indskud i foreningen.
2.5   Der skal ikke betales gebyrer til foreningen i forbindelse med overdragelsen.
2.6   Ikke relevant, da der ikke betales gebyr.


3.     Antenneforening
3.1-

3.5   Foreningen driver ikke en antenneforening.


4.     Øvrige oplysninger
        Formand og kasserer: Se venligst foreningens website.


5.     Seneste regnskab og budget, generalforsamlingsreferater, vedtægter og ordensreglement
        Regnskab, budget, referater og vedtægter kan downloades fra foreningens website. Der forefindes ikke et særskilt ordensreglement.    Yderligere spørgsmål kan rettes til foreningens kasserer (kasserer@soeholm.info). Et administrationsgebyr på 500 kr. vil blive opkrævet.