Dokumenter til ekstaordinær generalforsamling 21.04.24