Beskæring

På billedet ses illustration om hvorledes træer skal beskæres, så der er plads til gående på fortovene og biler på vejene.