Grundejerforening for beboerne på:

Kjærstrupvej, Langvaddam, Sæbyholmsvej og Ålstrupvej.


Ved at følge nedenstående links, kan du finde flere informationer om foreningen.